Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C308/B/2020/Ř/2

Dne 6. 10. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C308/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání maturitní z českého jazyka a literatury  v podzimním zkušebním období v letech 2018, 2019 a 2020.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C202/B/2020/Ř/4

Dne 21. 7. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C202/B/2020/Ř/4. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C199/B/2020/Ř/4

Dne 21. 7. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C199/B/2020/Ř/4. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury v jarním zkušebním období maturitní zkoušky v letch 2018 a 2019.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C154/B/2020/Ř/7

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4. 8. 2020 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhovělo žádosti o poskytnutí informace zaevidované pod č. j. C154/B/20209/Ř/7. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o výsledcích jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky v roce 2020.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C180/B/2020/Ř/2

Dne 15. 7. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C180/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C120/B/2020/Ř/2

Dne 22. 6. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C120/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí informací o interních a externích právních službách Centra.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C30/B/2020/Ř/5

Dne 4. 3. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C30/B/2020/Ř/5. Žadatel požadoval poskytnutí informací o skutečnostech týkajících se validačních protokolů ex-post validační komise Centra.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C16/B/2020/Ř

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 1. 2020 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání částečně vyhovělo žádosti o poskytnutí informace zaevidované pod č. j. C16/B/2020/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informace o doprovodné technické a statistické dokumentaci k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C572/B/2019/Ř

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.10. 2019 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhovělo žádosti o poskytnutí informace zaevidované pod č. j. C572/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informace o analýze dat k výsledkům maturitní zkoušky z matematiky.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C229/B/2019/Ř

Dne 14. 6. 2019 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C229/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informací o údajích týkajících se úlohy č. 11 maturitního didaktického testu z matematiky v jarním zkušebním období 2019.

Centrum žádosti vyhovělo a poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C74/B/2019/Ř

Dne 26. 3. 2019 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C74/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informací o hodnocení maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury v letech 2012 až 2018.

Centrum žádosti částečně vyhovělo a poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C31/B/2019/Ř

Dne 28. 1. 2019 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C31/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informací o platech/mzdách jednotlivých zaměstnanců za roky 2017 a 2018 v anonymizované podobě podle funkcí.

Po výzvě Centra k doplnění žádosti žadatelem bylo žádosti vyhověno a žadateli byly poskytnuty následující informace:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo