Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2365/B/2024/Ř/2

Dne 21.6. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2304/B/2024/Ř/2

Dne 27.5. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků maturitních zkoušek v roce 2023.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2301/B/2024/Ř/2

Dne 27.5. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2289/B/2024/Ř/2

Dne 20.5. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2268/B/2024/Ř/2

Dne 13.5. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2267/B/2024/Ř/4

Dne 15.5. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2141/B/2024/Ř/2

Dne 15.4. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se veřejné zakázky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2028/B/2024/Ř/2

Dne 5.4. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C1729/B/2024/Ř/2

Dne 15.3. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C1635/B/2024/Ř/2

Dne 11.3. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C545/B/2024/Ř/2

Dne 28.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C518B/2024/Ř/2

Dne 12.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C517/B/2024/Ř/2

Dne 27. 2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C53/B/2024/Ř/2

Dne 22.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů na systém podávání elektronických přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy (DiPSy).

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C47/B/2024/Ř/2

Dne 16.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C41/B/2024/Ř/2

Dne 15.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C44/B/2024/Ř/2

Dne 14.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C40/B/2024/Ř/2

Dne 13.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C36/B/2024/Ř/2

Dne 13.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C35/B/2024/Ř/2

Dne 13.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C34/B/2024/Ř/4

Dne 12.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně o poskytnutí spisového a skartačního řádu Centra.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C33/B/2024/Ř/2

Dne 9.2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytování výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C26/B/2024/Ř/3

Dne 6. 2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů na systém podávání elektronických přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy (DiPSy).

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C23/B/2024/Ř/2

Dne 2. 2. 2024 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se rozpočtu na provoz Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2928/B/2023/Ř/2

Dne 24.11.2023 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací ohledně kompletní databáze otázek pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy a kompletní databáze otázek ke společné části maturitních zkoušek.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2914/B/2023/Ř/2

Dne 7.11.2023 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací ohledně úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách od počátku státní maturitní zkoušky do současnosti v celorepublikových hodnotách.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2887/B/2023/Ř/2

Dne 13.10. 023 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací ohledně přehledu zájemců/přihlášek o studium na 4leté gymnázium.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2871/B/2023/Ř/3

Dne 9.10.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání podána žádost o rozšíření zpřístupněného datasetu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2871/B/2023/Ř/2

Dne 2.10.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání podána žádost o agregované výsledky maturitní zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2847/B/2023/Ř/2

Dne 12.9.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání podána žádost, která se týká úlohy z testu z Matematiky použitého v roce 2019.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2767/B/2023/Ř/2

Dne 17.8.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání podána žádost o vysvětlení prezentace signálních výsledků.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2764/B/2023/Ř/2

Dne 10.8.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání podána žádost o poskytnutí výsledků maturitních zkoušek za rok 2023.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2763/B/2023/Ř/2

Dne 7.8.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání podána žádost o nahlédnutí do výsledků maturitního didaktického testu z matematiky z minulých let (od roku 2015), konkrétně zjistit úspěšnost jednotlivých úloh v jednotlivých letech. 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2738/B/2023/Ř/2

Dne 25.7.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2738/B/2023/Ř/2. Žadatel v této žádosti požaduje sdělení následujících informací: Úspěšnost získání plného počtu bodů uchazečů o čtyřleté obory v testech z Matematiky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2271/B/2023/Ř/2

Dne 2.6.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2271/B/2023/Ř/2. Žadatel žádá o poskytnutí databázového souboru obsahujícího počet podaných přihlášek na jednotlivé maturitní obory jednotlivých středních škol v rozdělení oboru samostatně dle ŠVP a v případě možnosti v rozdělení na denní, dálkovou, večerní, kombinovanou, distanční formu studia a studia zkráceného.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2266/B/2023/Ř/3

Dne 31. 5. 2023 byla Centru podána žádost o poskytnutí informací, týkající se doplnění neagregovaných dat za JPZ a MZ od roku 2016 do roku 2023.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C32/B/2023/Ř/16

Dne 25.5.2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C32/B/2023/Ř/16. Žádost se týká testů a zadání písemných prací v předmětech Český jazyk a literatura a Matematika použitých ve společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2251/B/2023/Ř/4

Dne 15. 5. 2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2251/B/2023/Ř/4. Požadované údaje se týkají jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole, a to obou řádných termínů v roce 2023 a všech uchazečů o čtyřleté obory nebo nástavbová studia, kteří psali alespoň jeden přijímací test použitý v těchto termínech jako nástroj zkoušky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2214/B/2023/Ř/2

Dne 15. 5. 2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2214/B/2023/Ř/2. Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací týkajících se jednotné přijímací zkoušky, konkrétně didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen JPZ), a to zvlášť pro čtyřleté, šestileté i osmileté obory.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2215/B/2023/Ř/2

Dne 15. 5. 2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2215/B/2023/Ř/2. Žadatel požaduje sdělení o úspěšnosti uchazečů o čtyřleté obory.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j.C2210/B/2023/Ř/2

Dne 9. 5. 2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2210/B/2023/Ř/2. Žadatel chtěl sdělit informace, dle jakých pravidel se posuzují otevřené úlohy v přijímacím testu z českého jazyka pro osmiletá gymnázia.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2208/B/2023/Ř/2

Dne 4. 5. 2023 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2208/B/2023/Ř/2. Žadatel požaduje informace o využívání umělé inteligence při vyhodnocování testů.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C3113/B/2022/Ř/2

Dne 11. 11. 2022 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C3113/B/2022/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výsledků maturitní zkoušky střední školy RED IZO 600006026 v letech 2020, 2021 a 2022. 

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C3112/B/2022/Ř/2

Dne 9. 11. 2022 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C3112/B/2022/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v podzimním zkušebním období 2021 a 2022.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C2394/B/2022/Ř/2

Dne 5. 5. 2022 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C2394/B/2022/Ř/2. Žadatel požadoval srovnání výsledků maturitní zkoušky na Střední škole AGC a.s. v letech 2019–2021 s výsledky maturitní zkoušky na ostatních odborných školách Ústeckého kraje. 

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C7/B/2022/Ř/2

Dne 4. 1. 2022 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C7/B/2022/Ř/2. Žadatel požadoval informace o výsledcích jednotné přijímací zkoušky 2021 na vybraných středních školách.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C202/B/2021/Ř/2

Dne 14. 10. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C202/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval informace umožňující srovnání úspěšnosti žáků středních škol v Ústeckém kraji a v kraji Hlavní město Praha v rámci maturitní zkoušky z cizího jazyka v letech 2015–2021.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C193/B/2021/Ř/2

Dne 1. 10. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C193/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval informace o úspěšnosti žáků v didaktickém testu z matematiky v jarním a podzimním zkušebním období 2021.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C192/B/2021/Ř/2

Dne 29. 9. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C192/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval informace o úspěšnosti žáků středních škol v rámci maturitní zkoušky z cizího jazyka v jednotlivých krajích v letech 2015–2021.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C178/B/2021/Ř/2

Dne 3. 9. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C178/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval informace o počtu uchazečů, kteří na základě § 20 odst. 4 školského zákona nekonali didaktický test z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky, a o výsledcích těchto uchazečů dosažených v didaktickém testu z matematiky.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C177/B/2021/Ř/2

Dne 3. 9. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C177/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval informace o počtu a výsledcích žáků, kteří zažádali v jarním zkušebním období 2021 o úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury u společné části maturitní zkoušky podle § 20 odst. 4 školského zákona.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C88/B/2021/Ř/3

Dne 25. 5. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C88/B/2021/Ř/3. Žadatel požadoval informace o počtech a výsledcích žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C69/B/2021/Ř/2

Dne 14. 5. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C69/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval informace o počtech přihlášených žáků na vybrané střední školy.

Centrum žádosti částečně vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C12/B/2021/Ř/2

Dne 18. 1. 2021 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C12/B/2021/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o úspěšnosti žáků v didaktických testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v letech 2017–2020.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C320/B/2020/Ř/2

Dne 13. 10. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C320/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o počtu maturantů v jednotlivých letech za období 20102020.

Centrum žádosti částečně vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C308/B/2020/Ř/2

Dne 6. 10. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C308/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání maturitní z českého jazyka a literatury  v podzimním zkušebním období v letech 2018, 2019 a 2020.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C202/B/2020/Ř/4

Dne 21. 7. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C202/B/2020/Ř/4. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C199/B/2020/Ř/4

Dne 21. 7. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. C199/B/2020/Ř/4. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury v jarním zkušebním období maturitní zkoušky v letch 2018 a 2019.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C154/B/2020/Ř/7

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4. 8. 2020 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhovělo žádosti o poskytnutí informace zaevidované pod č. j. C154/B/20209/Ř/7. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o výsledcích jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky v roce 2020.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C180/B/2020/Ř/2

Dne 15. 7. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C180/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí údajů o konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C120/B/2020/Ř/2

Dne 22. 6. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C120/B/2020/Ř/2. Žadatel požadoval poskytnutí informací o interních a externích právních službách Centra.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C30/B/2020/Ř/5

Dne 4. 3. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C30/B/2020/Ř/5. Žadatel požadoval poskytnutí informací o skutečnostech týkajících se validačních protokolů ex-post validační komise Centra.

Centrum žádosti vyhovělo a žadateli poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C16/B/2020/Ř

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 1. 2020 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání částečně vyhovělo žádosti o poskytnutí informace zaevidované pod č. j. C16/B/2020/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informace o doprovodné technické a statistické dokumentaci k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C572/B/2019/Ř

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.10. 2019 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhovělo žádosti o poskytnutí informace zaevidované pod č. j. C572/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informace o analýze dat k výsledkům maturitní zkoušky z matematiky.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C229/B/2019/Ř

Dne 14. 6. 2019 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C229/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informací o údajích týkajících se úlohy č. 11 maturitního didaktického testu z matematiky v jarním zkušebním období 2019.

Centrum žádosti vyhovělo a poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C74/B/2019/Ř

Dne 26. 3. 2019 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C74/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informací o hodnocení maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury v letech 2012 až 2018.

Centrum žádosti částečně vyhovělo a poskytlo následující informace:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. C31/B/2019/Ř

Dne 28. 1. 2019 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č. j. C31/B/2019/Ř. Žadatel požadoval poskytnutí informací o platech/mzdách jednotlivých zaměstnanců za roky 2017 a 2018 v anonymizované podobě podle funkcí.

Po výzvě Centra k doplnění žádosti žadatelem bylo žádosti vyhověno a žadateli byly poskytnuty následující informace:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.