Nacházíte se na oficiálním webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Centrum je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejímž úkolem je mimo jiné zajištění organizace společné části maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na střední školy do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Na webu naleznete základní informace týkající se předmětu činnosti Centra a právních předpisů, které tuto činnost vymezují, dále pak povinně zveřejňované informace o Centru podle zákona č. 106/1999 Sb. – identifikační údaje Centra, jeho organizační strukturu, každoročně vydávané výroční zprávy, veřejné zakázky či zveřejněné odpovědi na žádosti o poskytnutí informací. Součástí webu jsou i sekce věnované nabídkám práce a nabídkám nepotřebného majetku.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo