• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
  • prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonům a směrnice MŠMT.

Uvedené zákonné normy jsou k nahlédnutí u asistentky ředitele v pracovní době od 9:00 do 12:00 hod.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo