Název: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Adresa: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 72029455
DIČ: CZ72029455
Telefon: 224 507 507
Fax: 224 507 555
Banka: Česká národní banka (0710)
Číslo účtu: 1235071/0710
Datová schránka: tquiv7d


Centrum je registrováno na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00037513 a je oprávněno zpracovávat osobní údaje.

Zavedená zkratka CERMAT je dosud užívána, aniž by explicitně odkazovala na již neexistující Centrum pro reformu maturitní zkoušky.

Na základě doporučení odboru boje proti korupci Úřadu vlády České republiky v souvislosti s úkolem 2.2.4 Strategie vlády v boji proti korupci uveřejňujeme poradenské, konzultantské a auditorské společnosti, které s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání spolupracují.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo