V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019  [PDF, 1,66 MB] o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), byl Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) zřízen vnitřní oznamovací systém, v jehož rámci byla pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Vnitřní oznamovací systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je v pracovním poměru vůči Centru, a dále osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí Centra.

Oznamovatel může podat oznámení, pokud se dozvěděl o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí  [PDF, 1,66 MB]. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

Informacemi, které nelze oznamovat, jsou informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem České republiky, utajované informace, skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

Centrum deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany Centra.

Podání vědomě nepravdivého oznámení podléhá sankci dle příslušných právních předpisů.

Komunikace s příslušnou osobou

  1. Telefonní kontakt: +420 778 722 585
  2. Zabezpečená e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. Osobně: Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.
  4. Adresa pro písemnou komunikaci: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63, 170 00, Praha 7

    Speciální schránka pro příjem listinných oznámení (označená "Oznámení o protiprávním jednání") je umístěna v budově Centra, na adrese Jankovcova 933/63, 170 00, Praha 7, v prostoru hlavního výtahu, mimo dosah kamerového systému. Obálka listinného oznámení musí být zalepena a označena formulací: "VOS, neotvírat, pouze do rukou příslušné osoby".

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne podání oznámení. Do 3 měsíců ode dne podání oznámení příslušná osoba oznamovatele vyrozumí o způsobu vyřízení oznámení.

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je uvedeno, např. prostřednictvím podatelny či datové schránky, Centrum nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se směrnicí.

Další možnosti pro oznamování podezření na protiprávní jednání v Centru

  1. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
  2. Oznamovatel má v souladu se směrnicí možnost podat oznámení uveřejněním

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.