Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo nejdůležitější termíny zveřejňování výsledků jednotné přijímací zkoušky 2019 a maturitní zkoušky 2019 v jarním zkušebním období.

Jednotná přijímací zkouška 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejní souhrnné výsledky jednotné přijímací zkoušky po ukončení zpracování výsledků uchazečů konajících v náhradních termínech a předání výsledků ředitelům škol.

Anonymizovaná data a položková data výsledků jednotné přijímací zkoušky budou publikována po skončení období stanoveného pro řešení odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení podle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • 24. května 2019 – zveřejnění analýzy souhrnných výsledků jednotné přijímací zkoušky 2019 obsahující komplexní data ze všech řádných a opravných termínů
 • do 31. července 2019 – zveřejnění anonymizovaných a položkových dat jednotné přijímací zkoušky na portálu s výsledky evaluačních projektů (https://vysledky.cermat.cz)
 • do 31. srpna 2019 – poskytnutí školních zpráv ředitelům škol a krajských zpráv krajským úřadům

Již bylo zveřejněno:

Maturitní zkouška - jaro 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání bude publikovat statistické analýzy a předběžné souhrnné výsledky dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky po ukončení zpracování jejich výsledků a předání výsledků ředitelům škol.

Souhrnné výsledky celé maturitní zkoušky budou zveřejněny po skončení období určeného pro přezkumná řízení podle § 82 školského zákona.

 • 15. května 2019 – zveřejnění klíčů správných řešení didaktických testů společné části maturitní zkoušky
 • 24. května 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky
 • do 20. června 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků písemných prací společné části maturitní zkoušky
 • do 30. června 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
 • do 31. července 2019 – zveřejnění anonymizovaných dat, agregovaných dat a grafických interpretací dat na portálu s výsledky evaluačních projektů (https://vysledky.cermat.cz/)
 • do 31. srpna 2019 – zveřejnění analýzy souhrnných výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019
 • do 31. srpna 2019 – poskytnutí školních zpráv ředitelům škol a krajských zpráv krajským úřadům
 • do 31. října 2019 – zveřejnění hodnotící zprávy výběrové zkoušky Matematika+

Již bylo zveřejněno:

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

10.03.2020

Centrum uveřejňuje doplňující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

... více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

01.10.2019

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

... více

Publikační kalendář Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – podzim 2019

12.09.2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo nejdůležitější termíny zveřejňování dokumentů a analýz týkajících se jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a Matematiky+ konaných v roce 2019.

... více

Nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

01.09.2019

1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz.

... více

Výroční zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za rok 2018

29.08.2019

Centrum zveřejnilo Výroční zprávu za rok 2018. Obsahem Výroční zprávy je zejména zhodnocení činnosti Centra v oblasti organizace maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a zkoušky Matematika+.

... více

Reakce na článek "Maturitní chybu našel Cermat letos sám a pokusil se jí zamlčet"

17.06.2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání reaguje na tvrzení v článku "Maturitní chybu našel Cermat letos sám a pokusil se jí zamlčet" uveřejněném na webu www.idnes.cz 17. června 2019.

... více

Publikační kalendář zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky

11.05.2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo nejdůležitější termíny zveřejňování výsledků jednotné přijímací zkoušky 2019 a maturitní zkoušky 2019 v jarním zkušebním období.

... více

Tisková zpráva – výsledky řádných termínů jednotné přijímací zkoušky

29.04.2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo tiskovou zprávu týkající se výsledků řádných termínů jednotné přijímací zkoušky 2019.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo